Rejestry Środowiskowe
Rejestry Środowiskowe

Rozwiązania informatyczne umoż­liwiające efektywne prowadzenie postępowań i spraw przez Wydziały Środowiska adminis­tracji samorządowej zgodnie z aktualnymi przepisami.

 

Pobierz dokument (pdf)

Monitoring środowiska
Monitoring środowiska

Systemy ciągłego, wielopunkto­wego monitoringu hałasu aglomeracji oraz innych para­metrów środowiskowych pozwala­jące na weryfikację wyników map akustycznych oraz analizę trendów narażenia na hałas mieszkańców miast.

 

Pobierz dokument (pdf)

Mapy akustyczne i POSPH
Mapy akustyczne i POSPH

Systemy zarządzania mapami akustycznymi wykonanymi zgod­nie z Dyrektywą Hałasową Parlamentu Europejskiego 2002/49/WE oraz programy ochrony środowiska dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

 

Pobierz dokument (pdf)