Geoinformatyka

Geodezja
Geodezja

Kompletny, zintegrowany zestaw oprogramowania dla Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zgodny z obo­wiązującymi przepisami.

 

Pobierz dokument (pdf)

 

Geoportale
Geoportale

Zaawansowane technologicznie serwisy internetowe udostęp­niające społeczeństwu informacje zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego INSPIRE 2007/2/WE oraz krajowymi przepisami.

 

Pobierz dokument (pdf)

Geoinżynieria
Geoinżynieria

Systemy informacyjne o obiektach inżynierskich pozwalające na wykonywanie analiz z zakresu geologii, geotechniki, hydrogeo­logii, zapewniające bezpieczną eksploatację tych obiektów.

 

Pobierz dokument (pdf)