Gospodarka przestrzenna

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Rozwiązania informatyczne do wykonywania miejscowych pla­nów zagospodarowania przes­trzennego oraz zarządzania nimi. Integracja z systemami mapy zasadniczej oraz ewidencji gruntów i budynków.

 

Pobierz dokument (pdf)

Trójwymiarowe Modele Terenu i Zabudowy
Trójwymiarowe Modele Terenu i Zabudowy

Usługi związane z opraco­wywaniem danych przestrzen­nych: przetwarzanie danych, migracje danych, transformacje między układami współrzędnych, opracowywanie numerycznych modeli terenu oraz trójwy­miarowych modeli zabudowy.

 

Rejestr spraw i decyzji
Rejestr spraw i decyzji

Narzędzia informatyczne umoż­liwiające efektywne prowadzenie postępowań i spraw przez Wydziały Urbanistyki adminis­tracji samorządowej zgodnie z aktualnymi przepisami.

 

Pobierz dokument (pdf)